Fotbal na Horní Bečvě

Bečvanské střely

Hornobečvaské střely

společná všechny.jpg

Z leva horní řada
Pavel Roman, Kateřina Malinová, Lenka Vojkůvková, Marcela Macurová, Hanka Blinková, Ivana Pisáriková, Markéta Mičkalová, Hanka Křenková, Lucie Závorková, Petra Miranová, Veronika Druhanová, Jiří Ondruch
 
Z leva spodní řada 
Kristína Španihelová, Romana Křištofová, Terezka Šrámková, Iva Chovancová, Anna Blinková, Veronika Vašutová, Irena Vašutová, Michaela Vránová
 
Leží Nikola Koňaříková