Fotbal na Horní Bečvě

Homepage

Valná Hromada

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL HORNÍ BEČVA POZVÁNKA
na valnou hromadu TJ Sokol Horní Bečva, která se uskuteční v sobotu 17. března 2018 v 10.00 hod.
V prostorách Sokolovny TJ Sokol Horní Bečva s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti TJ Sokol za rok 2017
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
6. Předání odměn
7. Diskuse
8. Zpráva mandátové a návrhové komise
 9. Schválení usnesení
10. Závěr a občerstvení
 
Účast všech členů povinná!                                                                      Ing. Lukáš Kantor - Tajemník oddílu
Žádné komentáře